Henschel Hs 126B-1 1/72 Kovozávody Prostějov

Model letounu Henschel Hs 126B-1 postavil Petr Záraz, sám k němu napsal: Staví se docela v klidu, i když nějakému brousení a tmelení se člověk nevyhne (křídlo je trochu hrubší). Doplnil jsem jen pár detailů do kokpitu (detaily na ovládací panely, resinový kulomet MG 15, držák zásobníků, lafeta), výfuky z jehly. S obtisky se pracovalo dobře.

Za zaslané fotografie děkujeme!

Model si můžete koupit přímo zde: Hs 126

The model of Henschel Hs 126B-1 was built by Petr Záraz, he wrote it himself: It is quite easy to build, although you can’t avoid some sanding and puttying (the wing is a bit rough). I only added a few details to the cockpit (details on the control panels, resin MG 15 machine gun, magazine holder, lafette), needle exhausts. The decals were good to work with.

Thank you for the photos!

You can buy the model directly here: Hs 126