Novinky Kovozávodů Prostějov a AZmodel na červenec

V červenci „lehce“ polevíme ve vydávání novinek u obou našich firemních značek, ale jen proto, aby si veškerý personál firmy v klidu odpočinul před náporem který začne koncem srpna a skončí až před vánoci. Zajímavých novinek na srpen, ….  až konec letošního roku připravujeme opravdu hodně, a věřte, budou opravdu zajímavé!!! Nicméně se v tuto chvíli podržíme zavedeného zvyku, a inzerovat budeme novinky pouze na další měsíc 😉

Takže, vážení přátelé, novinky na měsíc červenec jsou následující:

Pod značkou Kovozávody Prostějov jsou to v měřítku 1/72 tyto modely

In July, we will „slightly“ ease up on the release of new products for both of our corporate brands, but only to give all company staff a rest before the onslaught that starts at the end of August and ends before Christmas. We are preparing a lot of interesting news for August, …. to the end of this year, and believe me, they will be really interesting!!! However, for the moment we will stick to the established custom and advertise news only for the next month 😉

So, dear friends, the news for the month of July are as follows:

Under the brand of Kovozávody Prostějov the following models are in 1/72 scale

V reedici vydáme dva modely, které jsou vyprodány a neustále na ně chodí velké množství objednávek.

We will be re-releasing two models that are sold out and we are getting a lot of orders for them all the time.

Pod značkou AZmodel vydáme následující novinky

We will release the following new products under the AZmodel brand

Přejeme všem našim zákazníkům hezké léto a příjemnou dovolenou!

We wish all our customers a nice summer and a pleasant holiday!

 

KP/AZ team

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – NOVINKY NA ČERVENEC BUDOU DOSTUPNÉ NEJDŘÍVE V ÚTERÝ 18.7.!!!!!!

IMPORTANT NOTICE – NEWS FOR JULY WILL BE AVAILABLE ON TUESDAY 18.7.!!!!!!