Heinkel He 162 od AZmodel 1/72, postavené ve Francii, díl 3.

„Jeho tempo je vražedné, produktivita neskutečná!“ Michel Wilhelme nám poslal další fotky postavených He 162 od AZmodelu. Za fotografie děkujeme!

„His pace is killer, his productivity is unreal!“ Michel Wilhelme sent us more photos of the He 162 built by AZmodel. Thank you for the photos!