Novinky AZmodel na 1.Q 2021

V dnešním příspěvku Vás seznámíme s novinkami firmy AZmodel na první čtvrtletí roku 2021.

Článek o novinkách na leden se dočtete zde:

In today’s article, we will introduce you to the news of the AZmodel company for the first quarter of 2021. You can read the article about the news for January here:

 

Novinky AZ/KP připravované na leden – News AZ/KP for January

V únoru a březnu se dočkáte dalších Me 109E v těchto přebalech:

In February and March will be another Me 109E in these boxes:

AZ7665 Bf 109E-3 Sitzkrieg

AZ7666 Bf 109E-7N Nachtjager

AZ7676 Bf 109E-4 Special Markings

AZ7677 Bf 109E-3 In Bulgarian Service

Bude i další Kingfisher, tentokrát v anglickém zbarvení, k.č.AZ7673

There will be another Kingfisher, this time in English color, c.no.AZ7673

A jako úplná novinka bude Miles Mesenger, zatím ve dvou krabicích se zajímavými markingy.

And as a complete novelty will be Miles Mesenger, so far in two boxes with interesting markings.

AZ7674 Miles Messenger Mk.I

AZ7675 Miles M.38 Messenger

Další informace, přesný termín vydání, a kamufláže obsažené v jednotlivých krabích Vám přinese samostatný článek na daný měsíc.

Further information, the exact date of issue, and the camouflage contained in the individual crabs will bring you a separate article for the given month.