Novinky Kovozávody Prostějov na 1.Q 2021

První kvartál roku 2021 u prvního tradiční výrobce firmy Kovozávody Prostějov je doslova nabit zajímavými novinkami. O některých se tu již psalo, o některých ne. Začněme tedy těmi o kterých tu již nějaké info bylo. 

Zmínka byla o dopravních letadlech v měřítku 1/250. V prvním čtvrtletí uvedeme na trh první dva typy, každý ve třech přebalech, aby si každý mohl vybrat tu svoji leteckou společnost.

Půjde o letouny SAAB-340 a SAAB-2000.

The first quarter of 2021 at the first traditional manufacturer of Kovozávody Prostějov is literally packed with interesting news. Some have already been written about here, some have not. So let’s start with those about which there was already some info. Mention was made of airliners in 1/250 scale. In the first quarter, we will launch the first two types, each in three boxes, so that everyone can choose their own airline. These will be the SAAB-340 and SAAB-2000 aircraft.

KPM2501 SAAB-340 Americ.Eagle/JAC

KPM2502 SAAB-340 Brit.Air/AirOstrava

KPM2503 SAAB-340 AirFrance/TatraAir

KPM2504 SAAB-2000 Eastern/AirFrance

KPM2505 SAAB-2000 OLT/Brit.Air

KPM2506 SAAB-2000 CrossAir/SAS

Výlisek Avie BH-11 výrobního družstva Směr byl doplněn o nový trup a rozdílové díly a vznikl model v měřítku 1/48 Avia BH-9 Boska v obou verzích.

The Avia BH-11 molding of the production cooperative Smer was supplemented with a new fuselage and differential parts, and a 1/48 Avia BH-9 Boska model was created – both versions.

KPM4818 Avia BH-9 Boska

KPM4819 Avia BH-9 Boska jednomístná

Nosným měřítkem jsou pro nás modely v měřítku 1/72. 

The mainstay for us are 1/72 scale models.

KPM0217 Avia S-199 „Sakin – reedice již vyprodaného modelu, nové kamufláže.  Re-edition of an already sold out model, new camouflage.

KPM0218 Avia S-199 w/MG17 – konečně Avia s kulometným křídlem. Finally Avia with a machine gun wing.

A nyní k úplným novinkám.

Tempest Mk.V zahájí rodinu Tempestů všech verzí a alternativní výzbroje. Kromě Mk.V a MK.II dojde i na verzi Mk.VI.

And now to new forms. Tempest Mk.V launches a family of Tempests of all versions and alternative armaments. In addition to the Mk.V and MK.II, there will also be a version of the Mk.VI.

KPM0219 Tempest Mk.V Wing Commanders

KPM0220 Tempest Mk.V Clostermann

KPM0222 Tempest Mk.V 486.(NZ) SQ

KPM0226 Tempest Mk.II Export

KPM0227 Tempest Mk.II/F.2

KPM0228 Tempest F.2 Silver Wings

Druhým modelem z úplně nové formy bude rodina Zlinů výhradně v československých barvách.

The second model from a completely new form will be the Zlin family exclusively in Czechoslovak colors.

KPM0229 Zlin Z-181

KPM0230 Zlin C-6

Třetí novým modelem jehož první krabici (z opravdu velmi mnoha) uvedeme na trh v tomto kvartálu je první z letounů Cessna 180/185/U-17.

Model bude plný alternativních dílů a podvěšené výzbroje.

The third new model whose first box (of the very many) we will launch in this quarter is the first of the Cessna 180/185 / U-17. The model will be full of alternative parts and ordnance.

KPM0231 Cessna U-17A Skywagon

To bude na první kvartál stačit, co říkáte? Další úplně nové modely chystáme na celý letošní rok. 

That will be enough for the first quarter, what do you say? We are preparing other completely new models for the whole of this year.