Odešel Jan Polc

Je těžké tomu uvěřit, ale bohužel je to tak …

S hlubokým zármutkem Vám musíme oznámit, že nás v sobotu 17.9. po nešťastné nehodě opustil náš přítel, kamarád a spolupracovník Jan Polc.

Odešel Honza … milovník veškerého humoru, žen, alkoholu, tabáku, dobrého jídla a ostatních pozemských neřestí, ale i autor mnoha publikací, barevných bokorysů a obtisků.

S lítostí vzpomínáme …

 

It’s hard to believe, but unfortunately it’s true…

It is with deep sorrow that we have to inform you that our friend, comrade and co-worker Jan Polc left us on Saturday 17th September after an unfortunate accident.

He passed away Honza … lover of all humour, women, alcohol, tobacco, good food and other earthly vices, but also author of many publications, colour side-paintings and decals.

It is with regret that we remember…