Novinky Kovozávodů Prostějov / AZmodel na říjen

Novinky Kovozávodů Prostějov / AZmodel na říjen

News from Kovozávody Prostějov / AZmodel for October

Spitfirů není nikdy dost. PR. MK.XI nabídneme v atraktivních kamuflážích – „D-Day Markings“ a „Zahraniční uživatelé“.

You can never have too many Spitfires. PR. MK.XI will be offered in attractive camouflages – „D-Day Markings“ and „International“.

Spitfire Mk.IIa „RAF“

Se stroji anglické R.A.F. ještě budeme pokračovat. DH-82A „Tiger Moth“

We will continue with the English R.A.F. machines. DH-82A „Tiger Moth“

Na žádost jednoho z našich distributorů vracíme zpět do prodeje vyprodané větroně DFS Olympia a Grunau Baby IIb.  

At the request of one of our distributors we are putting back on sale sold out DFS Olympia and Grunau Baby IIb sailplanes.

Kawasaki Otsu-1 (Sal.2 A2) „Single Seat“

První čtyři přebaly Cessny jsou těsně před vyprodáním. Další zajímavé kamufláže (USA, Nový Zéland) najdete v této krabici. 

The first four Cessna covers are close to selling out. More interesting camouflages (USA, New Zealand) can be found in this box.

Avia Ba.33 nabídne kamufláže Československého letectva, Slovesnkého štátu a Japonského letectva. 

Avia Ba.33 will offer camouflages of the Czechoslovak Air Force, Slovak State and Japanese Air Force. 

To je z nabídky KP na říjen vše. Pod značkou AZmodel Vám nabídneme v rámci hesla „BF 109 není nikdy dost“  Bf 109E-1 „Experten 2“. 

That’s all KP has to offer for October. Under the AZmodel brand we will offer under the motto „BF 109 is never enough“ Bf 109E-1 „Experten 2“.

Postupně vrátíme do prodeje všechny již dříve vydané verze Yokosuka D4Y „Judy“. Začínáme verzí D4Y3 Suisei 33. 

We will gradually put all previously released versions of the Yokosuka D4Y „Judy“ back on sale. Starting with the D4Y3 Suisei 33. 

Víc se toho do výrobního plánu na říjen nevešlo. Bez obav, v listopadu budeme pokračovat 😉 

That’s all that could fit into the production plan for October. Don’t worry, we will continue in November 😉 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Všechny novinky na říjen uvedeme do prodeje v průběhu týdne od 24.10.!!! 

IMPORTANT NOTICE! All new products for October will be on sale during the week of 24.10.!!!