La-5FN a La-5FN UTI Kovozávody Prostějov 1/72

Autorem postavených modelů je Roy Kinsella. K stavebnicím napsal: La-5FN a Ula-5UTI – další nádherná stavebnice od Kovozávodů. Plasty jsou výjimečně čisté, s vynikajícím důrazem na detail, a to jak uvnitř trupu, tak na vnějších plochách. Velmi jednoduchá a zcela příjemná stavba, dokončená ve velmi krátkém čase. Skvělá zábava! Vřele doporučuji A+ 

The author of the built models is Roy Kinsella. For the kits he wrote:La-5FN and Ula-5UTI Yet another wonderful model kit from Kovozovody. The plastic was exceptionally clean with exquisite attention to detail, both inside the fuselage and on the exterior surfaces.A very straightforward and wholly enjoyable build, completed in a very short period of time.
Huge fun! Highly recommended A+

Za zaslané fotografie děkujeme! 

Thank you for your photos!