PANAVIA TORNADO ADV, WARPAINT BOOKS NO. 113


Redakce Modelářova jako exkluzivní recenzní partner britského vydavatelství Guidelines obdržela sadu novinek, které spatřily světlo světa v posledních dnech.
S jednou z nich vás blíže seznámíme právě dnes.

Jedná se o publikaci z řady Warpaint, která nese číslo 113 a je věnována letounu Panavia Tornado ADV, tedy stíhací verzi tohoto stroje. Autor, Des Brennan nás na 56 stranách seznamuje s historií vývoje a nasazení této varianty Tornada.Textová část je naprosto vyčerpávající a zahrnuje vývoj tohoto mezinárodního projektu, který nebyl jednoduchý a v textu jsou všechny obtiže mezinárodní spolupráce popsány, vysvětleny a je uvedeno i jejich řešení, jak k němu konsorcium firem posléze přistoupilo.
Dále se autor věnuje sériové výrobě varianty ADV a zařazení k jednotlivým jednotkám v rámci RAF. Velmi poutavá je kapitola o bojovém nasazení Tornád. Rozsahem kratší kapitola je věnována exportu této verze, kromě RAF sloužila Tornada ADV pouze v Saudské Arábii a Itálii.
Textová část knihy je doprovázena velkým množstvím barevných fotografií.


Text je doplněn barevnými trojpohledy a bokorysy, které jsou stejně jako výkresy verzí F.2 a F.3 dílem známého a uznávaného autora Richarda Caruany. (výkresy na žádost vydavatele v náhledu nezveřeňujeme)


Pro modeláře budou jistě zajímavé strany věnované detailům skutečných strojů, které zachycují jednotlivé konstrukční celky Tornada ADV. Porcování Tornáda je věnováno celkem osm stran.


Přínosem pro plastikové modeláře jistě bude i přehledný seznam dostupných stavebnic, doplňků a obtisků, který pro Warpaint již tradičně sestavil pan Hannant, což je osoba nejpovolanější.


Závěr – řada Warpaint Books patří k velmi oblíbeným a péčí vydavatele má stále stoupající tendenci co se kvality týče. Pro zájemce o typ či pro modeláře chystající se postavit model tohoto stroje je Warpaint 113 takřka nutným doplňkem domácí knihovny.

Honza Polc

Vyjádření vydavatele – vydavatel, Guidelines Publications, nemá k textu recenze žádné výhrady.