Květnové novinky Kovozávodů Prostějov na Moson Model Show 2023

Květnové novinky Kovozávodů Prostějov budou mít prodejní předpremiéru na akci MOSON MODEL SHOW 2023

May novelties of Kovozávody Prostějov will have a sales preview at the MOSON MODEL SHOW 2023

Kromě již dříve uvedených dubnových novinek jako je MiG-19 vám nabídneme tyto novinky:

In addition to the previously mentioned April novelties such as the MiG-19, we will offer you the following novelties:

AGO C.IV 1/72

La-5FN „Aces“

L-60B Brigadýr

S.A. Bulldog T.1

LVG C.VI. 

Těšíme se na Vaši návštěvu na našem stánku!  KP

We look forward to your visit at our stand! KP