Kovozávody Prostějov – novinky na březen

Novinky Kovozávodů Prostějov na měsíc březen.  News KP in the month of March.

První novinkou bude Miles M.2H Hawk Major měřítku 1/72. Model byl slíbený již na únor, ale realizace se zdržela a model bude k dispozici teď v březnu.

The first novelty will be Miles M.2H Hawk Major scale 1/72. The model was promised for February, but implementation was delayed and the model will be available in March.

Druhou novinkou zahájíme prodej Spitfire Mk.II. První krabice bude obsahovat Spitfire Mk.II československých pilotů. 

With the second novelty, we will start selling the Spitfire Mk.II. The first box will contain Spitfire Mk.II Czechoslovak pilots.

Třetí novinkou bude Miles Messenger zatím ve třech krabicích nabízejících zajímavé kamufláže.

The third innovation will be Miles Messenger in three boxes offering interesting camouflage.

Konečně došlo i na fotoprůzkumné Spitfiry PR. Mk. X a XI. 

Another novelty is the photo reconnaissance Spitfires PR. Mk. X and XI. .

Dlouho připravovanou reedicí je MiG-23.

The long-prepared reissue is the MiG-23.

To je z novinek na březen vše. Na dubnových novinkách se již pracuje 😉

That’s all the news for March. We are already working on the April news 😉

 

KP/AZ team