Grumman Martlet Mk.I 1/72 AZmodel

A je tu další reedice jednoho z našich starších modelů. Po bleskovém prodeji „P-40 „ tentokrát volba padla na Grumman Martlet Mk.I,  který je dodnes jediný model v měřítku 1/72 této verze slavného Wildcatu na trhu. Forma byla náležitě vyčištěna a nově byla dofrézována do původní formy přepážka s reliéfem motoru (původně byl z PUR). Takže dnes je model konečně bez PUR a PE dílů , což je nyní naše firemní priorita . Model vydáváme ve dvou krabičkách s obrázky Carlose Alonsa a ze šesti kamufláží si určitě každý vybere tu svou . Stavebnice bude v prodeji během září u všech dobrých prodejců a eshopech.

And there’s another reissue of one of our older models. After the lightning sale of the „P-40“, this time the choice fell on the Grumman Martlet Mk.I, which is still the only model in 1/72 scale of this version of the famous Wildcat on the market. The mold was properly cleaned and a partition with a motor relief (originally made of PUR) was newly milled into the original mold. So today, the model is finally without PUR and PE parts, which is now our corporate priority. We publish the model in two boxes with pictures of Carlos Alonso, and of the six camouflages, everyone will definitely choose their own. The kit will be on sale during September at all good sellers and e-shops.