Supermarine Spitfire Mk.1A 1/72 KP- Kovozávody Prostějov

Další zářijovou novinkou je model Supermarine Spitfire Mk.IA v měřítku 1/72 z nových kovových forem. Nový rámeček obsahující kompletní nové křídlo pro verzi s kulometnou výzbrojí a díly pro verzi Spitfiru s dvoulistou vrtulí je kompletován s dvěma původními rámečky pro verze Mk.IB,IIB,VB. S tímto novým modelem nyní máte k dispozici ucelenou a kompletní linii dílů pro všechny verze těchto Spitfirů. Výlisky jsou opět ze středně šedého plastiku s jemným negativním rytím, se sametovým povrchem ,bez otřepů a propadlin. Přesnost této stavebnice byla popsána v několika zahraničních recenzích , kde model je zařazen k tomu nejlepšímu , co lze v měřítku 1/72 na téma Spitfire Mk.I/II/V v dnešní době koupit. Nová linie Spitfire Mk.IA bude v prodeji během září . V říjnu a listopadu uvedeme na trh verze Spitfire Mk.IIA včetně verze Mk.IILR s dlouhým doletem a Spitfire Mk.VA. Množství kamuflážních schémat včetně letounů československých pilotů dává na výběr opravdu každému se zájmem tento typ slavného stíhacího letounu.

Another September novelty is the Supermarine Spitfire Mk.IA model in 1/72 scale from new metal molds. The new frame containing a complete new wing for the version with machine gun armament and parts for the version of the Spitfire with a double-bladed propeller is completed with two original frames for versions Mk.IB, IIB, VB. With this new model, you now have a comprehesive and complete line of parts for all versions of these Spitfires. The moldings are again made of medium gray plastic with a fine negative engraving, with a velvety surface, without burrs and depressions. The accuracy of this kit has been described in several foreign reviews, where the model is ranked among the best that can be bought in 1/72 scale on the topic of Spitfire Mk.I / II / V today. The new Spitfire Mk.IA line will go on sale during September. In October and November, we will launch the Spitfire Mk.IIA version, including the long-range Mk.IILR version and the Spitfire Mk.VA. The amount of camouflage patterns, including aircraft Czechoslovak pilots gives the choice really anyone with an interest in this type of famous fighter.