ZEPPELIN LZ45/LZ58 – náhled do krabičky

„Jmenuji se hrabě Zeppelin. Věnuji se vývoji prostředků proti alimentačním poplatkům. Pracuji na bázi tvrzené gumopryže, leč výrobky vycházející z mých dílen jsou příliš velké a nehodí se nežli k ulétání….“ (divadlo Járy Cimrmana, Hospoda na mýtince, volný citát)


Tato slavná scénka cimrmanovského divadla mne napadla hned, když jsem poprvé spatřil horkou novinku firmy MARK I. Tato firma se na pole výroby plastikových modelů vypravila vskutku netradičně. Po velmi hezké a úspěšné řadě zajímavých typů letadel v „odznáčkovém“ měřítku 1/144 přichází nyní s ještě větší exotikou, s řadou německých zeppelínů. A protože se jedná o vzducho-loď, bylo zvoleno i lodičkářské měřítko 1/720.

Zeppeliny třídy P byly prvními v sérii produkovanými vzducholoděmi po vypuknutí Velké války, celkem jich bylo vyrobeno 22, k tomu je třeba ještě přičíst dalších dvanáct postavených jako prodloužené lodě třídy Q. Zeppeliny této třídy se proslavily řadou náletů na Velkou Británii v letech 1915 až 1916, jejich služba ale zahrnovala i dlouhé patroly nad Severním mořem a nad Baltem. Nasazeny byly i na tehdejší východní a jižní frontě. Z tohoto krátkého historického úvodu je vidět, že typ nebyl zvolen nějakou náhodou.

Model se nám dostává do rukou v typické krabičce firmy MARK I s bočním otvíráním, jen tradiční žlutá byla v designu vyměněna za modrou. Na čelní straně je vyobrazena jedna ze dvou nabízených variant zbarvení, zadní strana pak obsahuje detailní kresby obou lodí, nabízených na obtiskovém aršíku. Zde by možná mohlo být uvedeno i číslování obtisků, které mají být aplikovány. Čísla ovšem absentují i na aršíku. Není to žádná tragédie, aršík je poměrně malý (co do počtu obtisků) a modelář se snadno zorientuje i bez číslování.

Samotný obsah krabičky je zabalen v zipovém sáčku a tvoří jej – návod, aršík obtisků a rámeček s plastovými díly, kterých je celkem 39. Zde je třeba upozornit na malý nesoulad mezi nákresem v návodu a skutečností – hlavní díly tělesa jsou od rámečku odděleny a vloženy do sáčku samostatně, důvodem byl rozměr krabičky. Opět to není žádný velký problém, splést si dvě poloviny tělesa s něčím jiným ze stavebnice je nemožné.
Návod je graficky zpracován přehledně, obsahuje nejen stavební schéma ale i odkazy na zbarvení detailů modelu. Vzhledem k počtu dílů se stavební sekvence vešly na jednu stranu , druhá je tvořena čtyřpohledy LZ45 a LZ58 v barvě. Barevná schémata jsou doplněna opět popisem barev a podrobným určením obou strojů, včetně místa a času působení skutečných předloh v dobách jejich nasazení.

Plastové díly jsou vyrobeny technologií short-run, ovšem ve velmi vysoké kvalitě. Díly mají jen velmi nezřetelnou dělící rovinu a zdá se, že stavba nebude činit žádné problémy. Snad jen doporučení – při slepování tělesa pečlivě začistěte styčné plochy, jedná se o dlouhý spoj a ušetříte si možné tmelení. Pro snadné uchycení konstrukce gondol jsou na obou polovinách tělesa naznačena místa, kam se má konstrukce přilepit.Gondoly jsou vylisovány vcelku, doplňují se pouze detaily a obtisk oken. Tři díly tvoří stylový podstavec.

Obtiskový aršík je nevelký, obsahuje všechny prvky imatrikulace a retro nápisy na podstavec. Soutisk je na velmi slušné úrovni, výrobcem obtisků je brněnská BOA agency.

Shrnu-li výše popsané do krátkého závěru, vychází mi, že firma MARK I měla výborný nápad, o zeppeliny bude určitě zájem mezi modeláři. Zpracování stavebnice slibuje rychlou a pohodovou stavbu. Pokud si budete chtít odpočinout od vašich běžných témat a slepit si něco netradičního, „nafukovačku“ od MARK I mohu jen doporučit.

Pro výrobce jen malé doporučení – číslovat obtisky a k barvám přidat kódy produktů některého z výrobců, aby i méně zkušení modeláři neměli problém s určením toho jediného „správného“ odstínu.

Honza Polc

Vyjádření výrobce – výrobce, firma MARK I, nemá k tomuto náhledu do krabičky žádné výhrady.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *