ŽELVY OD RES-IM, 1/72


Představovat firmu RES-IM asi není třeba, její kvalitní PUR výrobky jsou mezi modeláři dobře známé. Stejně tak asi není potřeba představovat československé obrněné automobily z plzeňské Škodovky. Byly to typické produkty své doby, s poněkud problematickou bojovou hodnotou. Naše armáda je zavedla do výzbroje pod vlivem ostatních evropských armád, kolové obrněné automobily najdeme ve výzbroji snad každé z nich.
RES-IM přináší v měřítku 1/72 modely tří typů, které byly pro československou armádu vyráběny a zavedeny do výzbroje.

RI7204 Škoda PA-I

RI7205 Škoda PA-III CS version

RI7207 Škoda PA-II „Želva“ CS version

Odlitky jsou kvalitní, bez bublin či jiných nešvarů. Bez podrobného zkoumání tvarově a proporčně odpovídají plánům a fotografiím. Pro zájemce o československou armádu se jedná o vítané obohacení nabídky.
Redakce