War Eagles Air Museum

V muzeu War Eagles Air Museum najdete jednu z největších sbírek historických vojenských a civilních letadel, klasických automobilů a leteckých a automobilových artefaktů na jihozápadě USA, v Novém Mexiku. Mnoho z 36 vystavených letadel z období druhé světové války, korejské války a Vietnamu má velký historický význam. Uvnitř obrovského výstavního hangáru (uzavřený prostor velký jako fotbalové hřiště) se při procházce mezi profesionálně zrestaurovanými americkými, britskými, německými a sovětskými letadly přenesete do minulosti. Mnohá z nich udržujeme v letuschopném stavu. Pokud budete mít štěstí, můžete vidět a slyšet záběh motoru nebo zkušební let. Máme také 49 amerických, britských, německých, japonských a italských automobilů z dob minulých a několik amerických vojenských vozidel, z nichž mnohá jsou pojízdná. Kromě obdivování krásného stavu a historického významu vystavených letadel a automobilů můžete strávit hodiny prohlížením stovek dalších artefaktů – motorů, přístrojů, zbraní, fotografií, dokumentů, novinových výstřižků, uniforem, zmenšených modelů a dalších.

War Eagles Air Museum

Fotky nám poslal Jiří Pospíšil, velmi děkujeme!

redakce