Novinky Kovozávodů Prostějov a AZmodel na prosinec

Zajímavých TOP novinek bude v letošním prosinci více než je obvyklé. Vážení přátelé, vítejte u představení prosincových novinek Kovozávodů Prostějov a AZmodel.

There will be more interesting TOP news than usual this December. Dear friends, welcome to the introduction of the December news of Kovozávody Prostějov  and AZmodel.

Kovozávody Prostějov – budou dva úplně nové modely, z nichž jeden je dlouho očekávanou novinkou a druhý přijemným překvapením pro sběratele československých letounů.  

Kovozávody Prostějov – there will be two brand new models, one of which is a long-awaited novelty and the other a pleasant surprise for collectors of Czechoslovak aircraft.

Tím prvním je model letounu Aero Ae-45, Ae-45S, Ae-145. 

The first is the Aero Ae-45, Ae-45S, Ae-145.

Druhým je Avia BH-10.

The second is the Avia BH-10.

V prosinci vydáme i reedici dlouho vyprodaného a stále žádaného letounu Su-22M4 v jednomístné verzi.

In December we will also release a re-release of the long sold out and still in demand Su-22M4 single-seat version.

Pod značkou AZmodel potěšíme příznivce německé Luftwaffe. Pokračujeme s rodinou Bf 109, v prosinci vám nabídneme již avizované verze Bf 109E-0, V-13/14, T-2 a S.

Under the AZmodel brand we delight fans of the German Luftwaffe. We continue with the Bf 109 family, in December we will offer you the already announced Bf 109E-0, V-13/14, T-2 and S versions.

Novinky budou dostupné od pondělí 4. prosince. To je z letošních novinek vše, ale před vánoci vás ještě seznámíme s novinkami které vydáme v 1.kvartálu roku 2024. 

The news will be available from Monday 4 December. That’s all of this year’s news, but before Christmas we’ll bring you the news we’ll be releasing in Q1 2024.