VZPOMÍNKOVÝ AKT V BROOKWOODU S PODPOROU KP


Tradiční pietní akt na československém hřbitově v Brookwoodu se letos konal 29. října. Díky aktivitě Ladislava Hančára byla navázána spolupráce mezi českou ambasádou a českým výrobcem plastikových stavebnic firmou Kovozávody Prostějov.
O pietním aktu informovalo české velvyslanectví v Londýně na webových stránkách –

V neděli 29. října 2017 se u Československého památníku na Vojenském hřbitově v Brookwoodu konal u příležitosti státního svátku ČR pietní akt, který pořádal Svaz letců svobodného Československa spolu s přidělenci obrany velvyslanectví ČR a SR. Na hřbitově jsou pohřbeni čs. letci a vojáci, kteří během 2. světové války bojovali na území Spojeného království.

Události se zúčastnilo přibližně 100 osob, potomci a příbuzní válečných veteránů, představitelé obou velvyslanectví – zástupce českého velvyslance Jan Brunner, přidělenec obrany ČR plk. Jiří Svatoš, velvyslanec SR Ĺubomír Rehák a slovenský přidělenec obrany plk. Ján Goceliak – zástupci krajanských spolků a asociací a všichni ti, kdo chtěli vzdát hold válečným hrdinům, kteří nasadili život za svobodu své země, svého národa i celé Evropy. Mezi čestné hosty mj. patřili více-maršálek diplomatického sboru UK Julian Evans, starosta města Woking Graham Cundy, zástupci velvyslanectví USA a Francie – plk. Michael D. Skaggs a Mj. Frédéric Simon, a představitelé Britského královského letectva RAF z Wreathamu a Wokingu.

Letos také poprvé přijeli děti, učitelé a rodiče z České školy bez hranic, Czech School Berkshire, Českého Okénka a Czech School and Community Manchester, aby se dozvěděli více informací o jedné z důležitých kapitol česko-britských vztahů a poklonili se památce statečných vojáků.


Pan Ladislav Hančár v zastoupení Kovozávodů Prostějov předává modely Spitfirů dětem v Brookwoodu.

Slavnostní akt uváděl Michael Herman ze Svazu letců svobodného Československa (Free Czechoslovak Air Force Association – FCAFA). Zástupce velvyslance ČR a velvyslanec SR pronesli proslovy, po kterých farář Alexander z katolického kostela v Knaphillu přednesl krátkou modlitbu se slovy díků padlým hrdinům. Následovalo kladení věnců a květin, hymny ČR, SR a UK a živý hudební prvek v podání dětí a rodičů z českých škol, kteří procítěně zazpívali národní písničku „Ach synku synku“. Poté děti umisťovaly na jednotlivé hroby elektrické svíčky. Po občerstvení, které přichystalo velvyslanectví ČR a SR, se konala přednáška Toma Doležala a George Scotta o čs. vojácích a letcích během 2. sv. války v UK, s uvedením konkrétních příběhů několika z nich. V závěru odpoledne byla pro děti připravena tombola s tematickými pozornostmi – knihy, DVD a modely letounu Spitfire, které věnoval zástupce firmy Kovozávody Prostějov Ladislav Hančár.

Velvyslanectví ČR děkuje asociaci FCAFA, zejména paní Gerry Manolas, a všem ostatním, kteří se podíleli na organizaci aktu, čestným hostům, a všem návštěvníkům, kteří vážili v neděli odpoledne cestu, aby se zúčastnili pocty těm, kterým za tolik vděčíme a na které se nezapomíná.

Za sponzorský dar přišlo firmě KP i oficiální poděkování z Londýna –

Dobrý den,
dovolte mi abych Vám touto cestou poděkoval za Váš dar poskytnutý cestou pana Hančára u příležitosti pietního aktu na československém vojenském hřbitově Brookwood.

Jedná se o memorial ceremony organizovanou Svazem letců svobodného Československa (Free Czechoslovak Air Force Association – FCAFA) za podpory vojenských přidělenců ČR a SR a to 2x ročně u příležitosti konce 2. světové války a ke dni vzniku ČSR u památník tolik známého z působivého úvodu filmu Nebeští jezdci.​

Vzhledem k tomu, že hnacím motorem FCAFA byli doposud žijící veteráni, kteří dnes již bohužel pomalu odcházejí a tato akce tím pádem pomalu začala upadat, ujali jsme se jakési renesance především my na Úřadu přidělence obrany ČR, s cílem prohloubit povědomí o odkazu našich zahraničních vojáků a napojit českou komunitu ve VB, nejen potomky československých vojáků zde, k navázání kontinuity tohoto významného aktu.

Letos prvně byly zapojeny i děti z českých škol a to nad očekávání velmi hojně a s velkou iniciativou např. pěvecké vystoupení, rozsvěcení svící, velký zájem o přednášku potomků čs vojáků ve VB apod. Váš dar byl využit v pro ně přichystané tombole a setkal se s největším nadšením.

Ještě jednou Vám velmi děkujeme za Vaši podporu.

CWO Luděk VYŠKOVSKÝ

Assistant of Defence Attaché

of the Czech Republic

Rozhodně se ze strany Kovozávodů nejedná o poslední podobnou akci a s naším velvyslanectvím v Londýně bude spolupracovat i nadále.
Redakce