Spitfire PR Mk.X/XI 1/72 Kovozávody Prostějov

Kontrolní stavba

V týdnu od 28. března půjde do prodeje horká novinka od firmy KP – Kovozávody Prostějov. Je to Supermarine Spitfire PR mk.X/XI v měřítku 1/72. Model je zcela nový a je vyroben z HQT kovových forem ze středně šedého plastiku . Povrch je sametově jemný s přiměřeně jemným negativním rytím , bez vad či propadlin.

 

Nová stavebnice tohoto průzkumného „Spitfajru“ obsahuje velmi detailní interiér , šachty podvozků a mnoho alternativních dílů pro obě verze. Přes toto vše si model zachovává dnes preferovanou určitou jednoduchost stavby, zde Vás opravdu nečeká „lepit“ chladiče z „hromady“ dílů, náš technolog tyto partie umí jednoduše a pěkně z třech dílů. Celá stavba je opravdu jednoduchá, bezproblémová , modelář si ji pozitivně užije a model lze doporučit i začátečníkům. Na pár fotografiích je průběh kontrolní stavby ještě ze zkušebních výlisků.

Věříme , že tyto na trhu chybějící průzkumné verze určitě příznivce tohoto krásného stroje potěší .

English summary
Control Construction
In the week of 28 March, a hot new product from KP – Kovozávody Prostějov will go on sale. It is Supermarine Spitfire PR mk.X/XI in 1/72 scale. The model is brand new and is made from HQT metal moulds of medium grey plastic. The surface is velvety smooth with reasonably fine negative engraving , no defects or dents. The new kit of this reconnaissance „Spitfire“ includes a very detailed interior , landing gear shafts and many alternative parts for both versions. Despite all this the model retains a certain simplicity of construction preferred today, here you really don’t expect to „glue“ cooler from a „pile“ of parts, our technologist can make these parts simply and nicely from three parts. The whole construction is really simple, trouble-free, the modeler will positively enjoy it and the model can be recommended even to beginners. The few photos show the progress of the check build from the test mouldings.
We believe that these exploratory versions missing on the market will surely please the fans of this beautiful machine.