SKUTEČNĚ SE AVIA B-534 STALA OPRÁVNĚNĚ STANDARDNÍ ČS. STÍHAČKOU KONCE 30. LET?


Každý, kdo se zajímá o historii čs. letectva před druhou světovou válkou, zná stíhací letoun Avia B-534. Standardní stíhací letoun čs. vojenského letectva v druhé polovině 30. let v ČSR se stal v tehdejší atmosféře ohrožení státu hitlerovským Německem doslova ikonou vybavenosti našeho letectva kvalitní leteckou technikou.

Celý článek najdete na GONZO AVIATION.