POSLEDNÍ LET SUCHOJE SU-22UM3K 7103 V LETECTVU AČR


Pro letošní rok Kovozávody Prostějov chystají vydání !spárky“ Su-22UM3K. Probíhají přípravy výroby včetně sběru podkladových materiálů pro jednotlivá kamuflážní schemata do stavebnice.
Se zajímavými fotografiemi se přihlásil pan Karel Mlčoch, který se přímo osobně podílel na posledním letu stroje 7103 v letectvu AČR. Kromě fotografií v krátkosti popsal poslední let suchara –
„Onoho 29. března 2002 (pátek) nás – tedy mne a pplk. Miloše Navrátila přepravili vrtulníkem
do Náměště, kde jsme na uvedené spárce před přeletem provedli ještě účelový zálet.
Až po tomto záletu jsme odstartovali a po trati přes Moravskou Třebovou a Praděd přelétli do Přerova.“

Přelet provedli zalétávací piloti LOZ Přerov – v přední kabině mjr. Karel Mlčoch, jako instruktor v zadní kabině pplk. Miloš Navrátil.

Rádi se se svolením pana Mlčocha o poskytnuté fotografie podělíme.
Jan Doleček