Poslední Gripeny

Nějakým nesouladem nám zbylo větší množství výlisků a obtisků pro model JAS-39 Gripen 1/72. Původní katalogová čísla KPM0161 a KPM0162 – krabicové vydání prodávané za 349,- Kč, je nahrazeno katalogovým číslem SP1. Nové balení sice postrádá krabici, ale v igelitovém pytlíku najdete oboje obtisky i barevné kamufláže. To vše za lepší cenu 249,- Kč.

JAS-39 Gripen – oboje obtisky, bez krabice – eshop.kovozavody.cz

By some mistake we have a large amount of decals for JAS-39 Gripen 1/72, but we are missing the box. The original catalog numbers KPM0161 and KPM0162 – the boxed edition sold for 15,1,- Euro, is replaced by the catalog number SP1. The new package lacks the box, but in the plastic bag you can find both decals and colored camouflage. All this for a better price of 9,99,- Euro.

JAS-39 Gripen – both decals, without box – eshop.kovozavody.cz