Novinky Kovozávody Prostějov / AZmodel připravované na duben

S ohledem na blížící se mezinárodní setkání modelářů, MOSON MODEL SHOW 2022, která se bude konat 23.-24. dubna, připravujeme pro Vás tentokrát o trochu větší nabídku. 

Pokračovat budeme v rodině Spitfirů s kulometným křídlem, konkrétně jde o verze Mk.IIa a Mk.Va.

With regard to the upcoming international meeting of modelers, MOSON MODEL SHOW 2022, which will be held on 23-24 April, we are preparing a little bit bigger offer for you this time. 

We will continue with the Spitfire family with machine gun wing, specifically the Mk.IIa and Mk.Va versions.

Příznivce letounů Velké Války potěšíme tento měsíc hned dvakrát. Vydáme Breguet Bre-14 a Salmson Sal.2A2. Nabídka různých markingů bude v případě obou letounů opravdu široká, aby si každý vybral svého favorita.

Fans of Great War aircraft will be pleased twice this month. We will release Breguet Bre-14 and Salmson Sal.2A2. The range of different markings will be really wide in case of both aircraft, so that everyone can choose their favourite.

Budou i nějaké „roury“. Původní krabice MiG-19S (KPM0158) je potřetí vyprodána, tak je čas nabídnout Vám další markingy. Stejně je to i s MiG-23, kde dojde na zahájení prodeje „Danubian Floggers“.

There will be some „tubes“. The original MiG-19S box (KPM0158) is sold out for the third time, so it’s time to offer you some more markings. Same with the MiG-23, which will see the launch of the „Danubian Floggers“.

Dlouho není v prodeji Si 104D. Dvě připravené krabice Vám nabídnou šest různých atraktivních kamufláží čtyř různých národních letectev – Maďarského, Německého, Švýcarského a Československého.

The Si 104D is long sold out. Two boxes offer six different attractive camouflages of four different national air forces – Hungarian, German, Swiss and Czechoslovak.

Množství dotazů bylo na další obtiskové varianty Turbočmeláka. Krabice s číslem KPM0332 vám nabídne markingy Slovenského, Maďarského a Novozélandského stroje. 

There were a lot of questions about other decal variants of Turbo Bumblebee. The box number KPM0332 will offer you markings of Slovak, Hungarian and New Zealand machines. 

 

To by mohlo být vše. Jenže není…   😉

Pod značkou AZmodel budou vydány slíbené „filmové“ a „hvězdy leteckých show“ HA-1112M-1L Buchóny.

That could be all. But it’s not…   😉

The promised „movie star“ and „airshow star“ HA-1112M-1L Buchons will be released under the AZmodel brand.

Bf 109G není nikdy dost. V modelu s katalogovým číslem AZ7818 najdete zajímavé „kořistní“ markingy.  

There are never enough Bf 109Gs. In the model with catalog number AZ7818 you will find interesting „captured“ markings. 

Vyprodaný model Bf 109K-4 (AZ7595) obnovovat nebudeme, nabídneme Vám další zajímavé „kamo“. 

We will not renew the sold out Bf 109K-4 (AZ7595), we will offer you another interesting „cameo“.

Tak, to je pro měsíc duben vše. Opravdu 😉 Ale již teď Vám můžeme slíbit, že květnové novinky budou zajímavé a plné příjemných překvapení 🙂  

Teď k termínu uvedení do prodeje. První kusy se možná objeví již na akci Velikonoční Prostějov. Určitě je budeme prodávat na akci MOSON MODEL SHOW 2022. Distribuce obchodníkům začne až v týdnu od 26.4. po MMS 2022 – NE DŘÍVE!!! Děkujeme za pochopení!

So, that’s it for the month of April. Really 😉 But we can already promise you that May news will be interesting and full of pleasant surprises 🙂  

Now for the launch date. The first pieces may appear already at the Easter Prostejov event. We will definitely sell them at the MOSON MODEL SHOW 2022. Distribution to dealers will start in the week of 26.4. after MMS 2022 – NOT EARLY!!! Thank you for your understanding!