Novinky Kovozávody Prostějov a AZ model na říjen

Měsíc září byl na novinky našich firem (pouze 6 nových krabic), slabším měsícem. Ale jen na první pohled. Množství objednávek na nový Bf 109E-1 a reedici Martleta Mk.I předčilo naše očekávání. Ale co nebylo v září, to si v měsíci říjnu vynahradíme 😉  

První novinkou v měřítku 1/72 na říjen je Alpha Jet. Model nabídneme v prvních čtyřech přebalech – náhledy boxartů a kamufláží jsou zde zveřejněny.

The month of September was a weaker month for the news of our companies (only 6 new boxes). But only at first glance. The number of orders for the new Bf 109E-1 and the re-edition of Martlet Mk.I exceeded our expectations. But what was not in September, we will make up for it in October 😉 The first novelty in 1/72 scale for October is Alpha Jet. We will offer the model in the first four covers – previews of boxarts and camouflage are published here.

náhled testovacího výlisku

Další připravované krabice již nebudou „monotématické“, ale najdete v nich Alpha Jety všech možných letectev. Dojde na belgické, portugalské, thajské, marocké, nigerijské, egyptské, kamerunské, americké stroje, budou i výroční a prototypové, … .    

Other upcoming boxes will no longer be „monothematic“, but you will find Alpha Jets of all possible air forces in them. There will be Belgian, Portuguese, Thai, Moroccan, Nigerian, Egyptian, Cameroonian, American machines, there will be annual and prototype,….

Druhou novinkou v měřítku 1/72 bude legenda Spitfire Mk.I, opět ve čtyřech přebalech, s dvoulistou i třílistou vrtulí, původní nízkou kabinou i klasickou. 

The second novelty in 1/72 scale will be the legend Spitfire Mk.I, again in four boxes, with two-bladed and three-bladed propellers, the original low cabin and a classic one.

Další přebaly tohoto slavného stíhacího letounu jsou v přípravě. Vydáme i Spitfire Mk.II a Spitfire Mk.II LR.

Other boxes of this famous fighter are in preparation. We will also release Spitfire Mk.II and Spitfire Mk.II LR.

Velmi dobře se nám prodávají letouny Velké Války, takže v říjnu uvedeme na trh další dva, po jednom z každé strany fronty.

The Great War planes are selling us very well, so in October we will launch two more, one on each side of the war front.

Anglický Sopwith Dolphin

a německý Roland (Pfalz) D.II

and German Roland (Pfalz) D.II

V měřítku 1/48 uvedeme na trh o měsíc odloženou Su-7.

In 1/48 scale, we will launch the Su-7, which has been postponed for a month.

AZmodel vydá odložený přebal letounu Kingfisher.

AZmodel will release a delayed box of Kingfisher aircraft.

Všechny tyto novinky budou v průběhu října v prodeji a zakoupíte je u každého dobrého prodejce a na našem eshopu https://eshop.kovozavody.cz/?sJaz=en