Novinky Kovozávodů Prostějov a AZmodel na leden

Dobrý den vážení přátelé, je zde pravidelné informace o novinkách firem Kovozávody Prostějov / AZmodel na měsíc leden. 

Hello dear friends, here is the regular information about the news of Kovozávody Prostějov / AZmodel for the month of January.

Pod značkou Kovozávody Prostějov uvádíme na trh tyto novinky: LVG C.VI „V dalších službách“

Under the brand Kovozávody Prostějov we launch the following novelties: LVG C.VI „In other services“

Jak-3

Reedice modelu Su-22UM a SU-17UM3/Su-22UM

Na model L-60 Brigadýr vydáme sadu leptů. We will issue photoetched parts for the L-60 Brigadýr.

Pod značkou AZmodel vydáme dlouho vyprodané modely Breda 65, MiG-17, další Bf 109F se závěsníkem ETC 50 a lepty pro Breda 64 a Yokosuka D4Y Judy. 

Under the AZmodel brand we will release the long sold out Breda 65, MiG-17, another Bf 109F with ETC 50,  and photoetched parts for Breda 64 and Yokosuka D4Y Judy.

To je z novinek na leden zatím vše. Vydání L-410 v měřítku 1/72 se kvapem blíží, stejně tak dalších novinek a překvapení 😉  Novinky budou pro obchodníky dostupné od pátku 2.2.2024.

That’s all the news for January so far. The release of the L-410 in 1/72 scale is fast approaching, as well as other news and surprises 😉 The news will be available for dealers from Friday 2.2.2024.