Novinky Kovozávodů Prostějov a AZmodel na březen

Kovozávody Prostějov připravuji na březen v měřítku 1/72 tyto novinky:

Kovozávody Prostějov is preparing the following news for March in 1/72 scale:

Asi nejzajímavější novinkou z březnové nabídky bude úplně nový model letounu Let L-60 „Brigadýr“. Model nabídneme v prvních čtyřech přebalech, další budou následovat.

Probably the most interesting novelty from the March offer will be a brand new model of the Let L-60 „Brigadýr“.We will offer the model in the first four boxes, other decal variants will follow.

Druhou novinkou je nejlepší, doposud vydaný model AH-1G v měřítku 1/72. Ano, model se před lety prodával pod značkou AZmodel, a tak jsme ho před znovu vydáním rozhodly vylepšit. Upraveno je uchycení listů na rotoru a úplně nový je výlisek prosklené kabiny, která půjde postavit i v otevřené variantě. Foto staré – levá a nové kabiny – pravá (pro rozdíly) najdete pod náhledem boxartů a kamufláží. 

The second new model is the best AH-1G model released so far in 1/72 scale. Yes, the model was sold years ago under the AZmodel brand, so we decided to improve it before re-releasing it. The attachment of the blades on the rotor has been modified and the moulding of the glass cockpit is completely new, which can also be built in the open version. Photos of the old – left and new cab – right (for differences) can be found below the preview of the boxarts and camouflages.

Původně vydané jednomístné L-159A jsou beznadějně vyprodané. Nabídneme Vám je v nových krabicích se zajímavými obtisky. 

The originally issued single-seat L-159As are hopelessly sold out. We will offer them in new boxes with interesting decals.

Sérii CLUB LINE, kvalitních modelů za nízké ceny rozšíříme o další tři položky.

We will expand the CLUB LINE series of quality models at low prices with three more items.

Reedice – Reissue

Na model L-4 „Grasshopper“ w/Bazzokas nám stále chodí velké množství objednávek. Byl tedy vyroben znovu ve standartním množství.

We are still getting a lot of orders for the L-4 „Grasshopper“ w/Bazzokas. So it was produced again in standard quantity.

Stejné množství objednávek chodí i na model s katalogovým číslem KPM0099 DH-88 Comet. I ten je tedy obnoven ve standartní sérii. Další dva Comety KPM0101 a KPM0104 budou dostupné v limitovaném množství.

The same amount of orders is coming in for the model with catalog number KPM0099 DH-88 Comet. It is also renewed in the standard series. Two more Comets KPM0101 and KPM0104 will be available in limited quantities.

Pod značkou AZmodel vydáme model Yokosuka D4Y, který je již řadu let vyprodaný. Novinkou jsou atraktivní boxarty z dílny mistra oboru Carlose Alonsa. Obtisky navrhla společnost RISING DECALS.

Under the AZmodel brand, we will release the Yokosuka D4Y model that has been sold out for many years. New are the attractive boxarts from the workshop of the master of the field, Carlos Alonso. The decals were designed by RISING DECALS.

To je z březnových novinek vše. Doufáme, že si z naší nabídky vybere každý. Spousta dalších zajímavých novinek bude i v dubnu.    😉 

That’s all of the March news. We hope that everyone can choose from our offer. There will be lots of other interesting news in April as well.  😉

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – VEŠKERÉ NOVINKY BUDOU DOSTUPNÉ V PRŮBĚHU TÝDNE OD 27.3. !!!!!!!

IMPORTANT NOTICE – ALL NEWS WILL BE AVAILABLE DURING THE WEEK OF 27.3. !!!!!!!