Mezek S-99 1/48 Eduard od Skřivana

Můj kamarád Skřivan mi poslal svoje nejnovější kousky. Poválečné policejní Mezky od Edíků.

Na modely asi nemá cenu cokoliv psát, jelikož se staví dobře. Já jsem kdysi stavěl Bf-109G-6 a G-5 a Skřivan si ty G-10 alias S-99 taky pochvaluje. Byla to prý pohodovka. Barvy Gunze.

S-99 EV-14, České Budějovice, 1947. Původně vojenská z 2. letecké divize zapůjčená letectvu SNB.

S-99 OK-BYH, Brno-Slatina, 1947-50. Letectvo SNB.

Bezpečnostní letectvo (BL) byl název leteckého policejního útvaru, který existoval v letech 1945 až 1950 na území Československa. Předchůdcem útvaru byly v letech 1935 až 1939 Četnické letecké hlídky a nástupcem se stala Bezpečnostní letka.

Od roku 1946 do roku 1948 vzniklo na území Československa celkem deset leteckých hlídek Bezpečnostního letectva. Letecké hlídky byly zřízeny v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Jičíně, Brně, Olomouci, Bratislavě, Rimavské Sobotě a v Košicích. Mezi hlavní úkoly Bezpečnostního letectva patřilo chránit svrchovanost československého vzdušného prostoru, kontrolovat civilní letecký provoz, páchat po pachatelích trestné činnosti a vykonávat záchrannou činnost v případě živelních pohrom nebo leteckých nehod. Bezpečnostní letectvo mělo vlastní velitele, zástupce velitele, důstojníky (piloty), letecké mechaniky, radiotelegrafisty, radiomechaniky a další zaměstnance.

V květnu 1950 vzniklo Ministerstvo národní bezpečnosti, pod jehož správu se Sbor národní bezpečnosti dostal. Ochrana státních hranic a československého vzdušného prostoru tak spadala nově pod vojenské letectvo, které již mělo novou techniku a disponovalo radarovým zázemím. Hlavní úkoly Bezpečnostního letectva tak byly převedeny pod nové vojenské útvary. Nově vznikla také Státní letecká inspekce, která měla na starosti dozor nad civilním letectvím. Množství činností Bezpečnostního letectva se i nadále snižovalo, což vedlo až k ukončení jeho činnosti 23. prosince 1950. (zdroj: cs.wikipedia.org)