Marcel Bloch /Aero MB-200 1/72 KP Kovozávody Prostějov

Novinka na listopad

Jednou z mnoha novinek na listopad je opětovné zařazení modelu MB-200 v měřítku 1/72 do výrobního programu KP. Původní model ( formy) Aero MB-200 postupem času doznal několika změn. Byl doplněn o rozdílové díly pro původní francouzskou verzi s jinou výzbrojí , motory a pozměněnou přídí trupu. Také čiré díly doznaly mnoha změn. Nyní jsme se rozhodli tento původní model KP v nové podobě opět vrátit do nabídkového programu . V prodeji budou díly z nových forem pro obě verze , tedy pro Aero MB-200 a Bloch Mb-200. Výlisky jsou po revizi forem vyrobeny ze středně šedo modrého plastiku a díly jsou kromě pár zástřiků pěkné a čisté. Určitě potěší akční kresby našeho oblíbeného malíře boxartů Carlose Alonsa. Velký souboj s Emily…kéž by „frantík“ i naše Aera takto bojovaly…. Neokoukané markingy a kamuflážní schémata( budou v dalším infu) zcela jistě potěší příznivce těchto bombardérů.

Obě nové stavebnice budou v prodeji konce listopadu.

Petr Muzikant, KP/AZ

English summary

New for November
One of the many novelties for November is the re-inclusion of the MB-200 model in 1/72 scale into the KP production program. The original model (forms) of the Aero MB-200 has undergone several changes over time. It was supplemented by differential parts for the original French version with different armament, engines and a modified bow of the fuselage. Clear parts have also undergone many changes. Now we have decided to return this original KP model in a new form to the offer program. Parts from new molds will be on sale for both versions, ie for the Aero MB-200 and Bloch Mb-200. After the molds have been revised, the moldings are made of medium-gray-blue plastic and the parts are nice and clean, apart from a few sprays. The action drawings by our favorite boxer painter Carlos Alonso will definitely please. A big duel with Emily… I wish “frantík” and our Aero would fight like this…. Unseen markings and camouflage schemes (will be in the next info) will surely please fans of these bombers. Both new kits will be on sale at the end of November.