Leonardo M-345 Kovozávody Prostějov 1/72

Leonardo: Malá stavebnice nabízející velké množství možností a kabátů. Tato stavba mi zabrala trochu více času, než jsem očekával, ale plody mé práce byly odměněny, když byla dokončena. Je skvělé vidět, že se tento model nyní vyrábí jako plastikový.

Leonardo: A small little kit offering a big variety of options and liveries. This build took a little more time than I was expecting, but the fruits of my labour were rewarded when it was complete. It’s great to see this model produced in injected plastic now.

Autor: Roy Kinsella