Hannants – top 20 za poslední týden

Každého potěší, když někdo ocení jeho práci. Pro nás, jako výrobce, je tímto oceněním zájem zákazníků o naše modely. Trochu nám vyrazilo dech zjištění, že 15 z 20 dodaných nových a reedicovaných modelů firem Kovozávody Prostějov a AZmodel, se dostalo do top 20 nejprodávanějších modelů na anglickém trhu za poslední týden… 

Poznámka: Tempesty pro Hannants jsou teprve na cestě 😉

Vážení přátelé, zákazníci, DĚKUJEME! Váš zájem o naše stavebnice nás velmi těší a motivuje k další práci.  Je také zárukou toho, že s naší produkcí se budete setkávat i v příštích letech. Děkujeme i týmu firmy Hannants za dlouhodobou výbornou spolupráci při prodeji a distribuci našich stavebnic.  

https://www.hannants.co.uk/

English summary
Hannants – Top 20 in the last week
Everyone will be pleased when someone appreciates their work. For us, as manufacturer, it is this award, customer demand for our models. We were a little surprised to find out that 15 of the 20 new and re-edited models delivered by Kovozávody Prostějov and AZmodel have reached the top 20 best-selling models on the English market in the last week …

Note: Tempests for Hannants are still on the way 😉
Dear friends, customers, THANK YOU! Your interest in our kits makes us very happy and motivates us to continue working. It is also a guarantee that you will meet our production in the years to come. We also thank the Hannants team for their long-term excellent cooperation in the sale and distribution of our kits.