Dassault/Dornier Alpha Jet 1/72 KP- Kovozávody Prostějov

Testovací stavba

Jednou z říjnových novinek této tradiční firmy je proudový cvičně bojový letoun Alpha Jet . Tento elegantní letoun se postupně rozšířil k mnoha světovým uživatelům . Z modelářského hlediska v měřítku 1/72 byl tento typ v modelářském „novověku“ poměrně dlouho opomíjen. Dnes jsou občas k sehnání letité „pozitivní „ modely od firem Airfix ,Matchbox nebo Heller. Také existoval model s již negativním rytím od japonské Fujimi , ale bohužel byl velikostně mimo měřítko a také obrysová věrnost velmi pokulhávala(viz recenze na IPMS Deutchland a Britmodelleru). Takže tu byla trochu dírka na trhu …

Nyní přichází na trh náš nový model z „měkké“ formy v limitované edici. Stavebnice je odstříknuta ze středně šedého dobře opracovatelného plastiku s jemným negativním rytím. Výlisky obsahují základní díly pro verze Alpha Jetu A,E,MS.1 a MS.2 , které budou postupně v mnoha krabičkových verzích vydávány. Také v rámečcích najdeme čtyři závěsníky , přídavné nádrže a podvěšený trupový kanon.

Stavebnice je pojata dle dnešních trendů poměrně jednoduše , ale přesto není určena začínajícím modelářům. Na pár fotografiích Vám přinášíme orientační náhled z testovací stavby, která není zcela jednoduchá. Přestože jsou výlisky na pohled velmi pěkné a čisté, díky technologii je potřeba poměrně hodně čištění dosedacích ploch a drobných dílů. Na správném začištění opravdu záleží. Pasování nasucho a drobné úpravy nás při stavbě také neminou , například při slepení vrchu a spodku křídel jsem musel dosedací plochy ve středu křídla cca o 0,5mm podbrousit, dále si dáme trochu práce s pasováním „jazýčků“ kořenů křídla, druhou sedačku musíme také před přilepením o cca 1mm vezpod podbrousit(posadit níže) , protože mě záhlavník překážel při přilepení překrytu kabiny který je mimo jiné příkladně čistý . Také jsem podbrušoval vstupy sání vzduchu, protože mi stále „lezly“ nad povrch trupu.

Shrnuto ,sečteno , postaveno… jednoduchý Alpha Jet to není , zamodelaříme si ,tmelení a broušení nás také nemine , ale odměnou Vám bude akurátní a rozměrově přesný model. Vydatnou pomocí při stavbě modelu nového Alpha Jetu od Kovozávodů Prostějov Vám bude určitě pěkná fotografická kniha od Duka Hawkinse Alpha Jet z vydavatelsví HMH Publications ,kterou zakoupíte například u firmy Art Scale .

https://www.artscale.cz/duke-hawkins-alpha-jet

Dále také stříkací masky pro kabinu a kola na tento nový model , které firma Art Scale jako novinku nyní připravuje k prodeji. Věříme , že nový model Alpha Jetu příznivce tohoto letounu určitě potěší.

Petr Muzikant

AZ/KP

 

English summary

One of the October novelties of the Kovozávody Prostějov company is the Alpha Jet jet training fighter. This elegant aircraft has gradually spread to many users around the world. From the modeling point of view in the 1/72 scale, this type was neglected for a relatively long time in the modeling „modern age“. Today, age-old „positive“ models from Airfix, Matchbox or Heller are available at times. There was also a model with already negative engraving from the Japanese Fujimi, but unfortunately it was out of scale in size and also the contour fidelity lagged much (see reviews on IPMS Deutchland and Britmodeller). So there was a little hole on the market… Now our new model from the „soft“ form, in a limited edition, is coming to the market. The kit is sprayed from a medium-gray, well-workable plastic with a fine negative engraving. The moldings contain basic parts for Alpha Jet versions A, E, MS.1 and MS.2, which will be gradually released in many boxed versions. Also in the frames we find four hangers, additional tanks and a suspended hull cannon. The kit is conceived according to today’s trends relatively simply, but it is not intended for beginning modellers. In a few photos, we bring you an orientation preview of the test construction, which is not entirely simple. Although the moldings are very nice and clean to look at, thanks to the technology, quite a lot of cleaning of the bearing surfaces and small parts is required. Proper cleaning really matters. In short, summed up, built… it is not a simple Alpha Jet, we will model it, we will not miss sealing and grinding, but the reward will be a nice and dimensionally accurate model.