ČMELÁK VE WHAT-IF KABÁTU, KP 1/72, ROMAN KRESTA

Zatímco probíhala diskuze o modelu, Roman Kresta jej postavil. A protože má zálibu v alternativní historii, dokončil práškaře v podobě „dekontaminačního letounu“ amerického námořnictva. Právě použití Čmeláků zkrátilo dekontaminační proces, především u letadlových lodí.
Romanovi gratulujeme k hezké stavbě a oceňujeme jeho „alternativní“ nápad.
Redakce