Bf 109G/K AZmodel 1/72 Michel Wilhelme

Řada postavených Bf 109 od firmy AZmodel Michela Wilhelma se neustále rozrůstá, Michel aktuálně dokončil 117 !!! model… 

V dnešní galerii najdete jeho poslední „přírůstky“.

The range of Bf 109 built by AZmodel Michel Wilhelme is constantly growing, Michel has currently completed 117 !!! model…

In today’s gallery you will find his latest additions.

Bf 109G-10, obtisky Xtradecal

Bf 109G-2

Bf 109G-6

Bf 109G-8, obtisky Xtradecal

Bf 109 with WGr.21

Za zaslané fotografie děkujeme!

Thank you for your photos!

redakce