Vought F4U-1 D Corsair, Tamiya 1/72

Vought F4U-1 D Corsair, CV – 17 U.S.S. Bunker Hill, VF – 84, May 1945, Tamiya 1/72

 

Autorem postaveného modelu je Jan Pavlík, za fotografie děkujeme! 

redakce