ÚSPĚŠNÝ NÁVRAT DO ŽIVOTA PRO VÁCLAVA ŠORELA

Finanční sbírka „Z nesnáze 21“ Václav Šorel – 

Václav Šorel, muž, na jehož knihách, encyklopediích i komiksech vyrostlo několik generací českých i slovenských modelářů, utrpěl v lednu letošního roku mozkovou příhodu, po které zůstal upoután na lůžko. V současné době prochází náročnou rehabilitací, která po několika měsících přináší kladné výsledky. Bohužel je Václavův pobyt v rehabilitačním ústavu drahý a pro rodinu finančně vyčerpávající. My, Modelářský klub IPMS Nymburk a firma Eduard, jsme se proto spojili k finanční pomoci, a zároveň jsme se rozhodli ve spolupráci s nadačním fondem Z nesnáze 21 uspořádat ve Václavův prospěch finanční sbírku, z jejíchž prostředků budou hrazeny náklady na rehabilitaci a pobyt v rehabilitačním ústavu. Obracíme se na vás, modeláře, modelářské kluby a modelářské firmy, s prosbou o vaše zapojení do této sbírky. Jakákoli věnovaná částka pomůže. Věříme, že tato sbírka pomůže vrátit Václava, který byl až do osudného úderu mrtvice plný síly a ve svých 82 letech stále intenzivně pracoval na nových projektech, do plnohodnotného života a jeho milované práce. Doufáme, že se dočkáme dokončení jeho rozpracovaných projektů, knihy, komiksu i filmu na motivy jeho knihy Tvrz, jehož natáčení je připraveno na tento rok. Věříme také, že my modeláři svého velkého učitele v jeho nejtěžší hodině neopustíme a v návratu do života mu účinně pomůžeme! Děkujeme!

Vstup na sbírku najdete pod tímto odkazem:

https://znesnaze21.cz/sbirka/uspesny-navrat-do-zivota-pro-vaclava-sorela

Zdeněk Šebesta za IPMS Nymburk, z.s.

Vladimír Šulc za Eduard MA, sro.

Samozřejmě také firma Kovozávody Prostějov ke které Václav Šorel neodmyslitelně patří a je stále v této firmě odborným konzultantem se k této sbírce připojuje a plně tuto výzvu podporuje.

Petr Muzikant a celý tým KP- Kovozávody Prostějov