PĚCHOTNÍ POZOROVACÍ ZVON, 1/35 ŘOP o. s. , NÁHLED DO KRABIČKY


Firma ŘOP o. s. se věnuje výrobě různých objektů nejen československého opevnění již dlouhou dobu. Mnozí modeláři znají třeba objekty lehkého opevnění, které lze s úspěchem použít jako doplněk dioramatu.
Pro milovníky většího měřítka připravila firma model pěchotního pozorovacího zvonu. Ten byl ve skutečnosti nejpočetnějším pancéřovým prvkem našeho opevnění, sloužil pro pozorování, řízení palby hlavních zbraní a též pro obranu blízkého okolí objektu. Pro ten účel byl vyzbrojen lehkým kulometem vzor 26. Ve stavebnici je zvon odolnosti W, s vyjmutými střílnovými vložkami. Střílny mají shodnou depresi zbraní.
Stavebnice je dodávána v pevné krabičce s černobílou dobovou fotografií skutečného zvonu. Obal dobře chrání obsah.

Po otevření zjistíme, že obsah je tvořen jedním sádrovým odlitkem a dvěma odlitky z resinu. Jeden z nich je samotný zvon, druhý pak představuje odznak Ředitelství Opevňovacích Prací v měřítku 1:1. Určitě milý doplněk modelu.

Odlitek zvonu je prost bublin či jiných nedostatků, otvory pro střílny jsou detailní. Po nabarvení a napatinování jej jednoduše osadíme do sádrového odlitku.

Sádrový odlitek představuje terén, respektive stropnici objektu s betonovým límcem. Zde se modeláři otevírá více možností zbarvení, jak zvonu tak límce, to se lišilo úsek od úseku. Určitě velký prostor zde dostávají modeláři, kteří se soustřeďují na dokonalé patinovací techniky. Při pečlivé práci vznikne model, který nezapadne. Pro stavitele dioramat se nabízí možnost postavit diorama třeba s technikou Wehrmachtu na stropnici objektu. Že taková situace nastala dokazuje známá fotografie objektu N-S-79 právě s vozidly WH na stropnici.

Pro úplnost ještě fotografie odznaku ŘOP.

Závěrem – stavebnice je velmi jednoduchá, dvoudílná (proto neobsahuje ani návod). Její předloha je pro historii československé armády velmi významná. Díky tomuto faktu a díky kvalitnímu zpracování stavebnici doporučujeme vašemu zájmu.
Jan Doleček

Vyjádření výrobce – výrobce, firma ŘOP o. s., nemá k textu náhledu výhrady.

Poznámka – úvodní fotografie je pouze ilustrační