O MYJAVSKÝ ERB 2017


Letošní prázdniny v Myjavě začaly „modelově“. První prázdninový víkend se totiž v tomto městě, ležícím v slovensko-českém pohraničí, v kraji nazývaném Kopanice sešli modeláři na první soutěžní výstavě nazvané „O Myjavský erb“. I přes neobvyklý termín se jich sešel docela hezký počet. Záběr výstavy byl poměrně široký, neboť vedle plastikových modelů byl k vidění i velký počet modelů papírových..
Celkově bylo v soutěži kolem 450 modelů v 22 plastikových a 4 papírových kategoriích. Zajímavý byl nápad se speciální kategorií, která souvisela s okolím Myjavy – cena Franka C. Soltesze, určená pro modely stíhacího letounu P-51 Mustang. Frank C. Soltesz byl americký pilot slovenského původu, který byl během 2. sv. války sestřelen v blízkosti Myjavy a jehož se ujali místní odbojáři.
Modely se hodnotily porovnávacím způsobem, porotou vybranou z přítomních modelářů. Překvapilo množství cen od sponzorů, kteří neváhali podpořit prakticky nultý ročník soutěžní výstavy a tím přispět k její atraktivitě.
V rámci doprovodných akcí nechyběly v současnosti oblíbené modelářské workshopy v podání známých slovenských modelářů: Martina „Red“ Kováče (bojová technika) a Štefana Svobody (letadla). Přítomni byli i prodejci nabízející modelářské zboží na „zpestření“ prázdninových dnů.
Je až neskutečné, že tuto akci zorganizoval jediný člověk, který se snaží obnovit někdejší tradice modelářských výstav v Myjavě. O vážných záměrech svědčila i skoro půlroční kampaň, která akci předcházela. Myslím, že může být spokojen, akce byla úspěšná a zcela určitě si našla své příznivce i pro budoucí ročníky.
-LaV-