Novinky Kovozávody Prostějov/AZmodel na únor

Kovozávody Prostějov Vám v únoru 2022 nabídnou následující novinky.

První položkou bude reedice dlouho vyprodaného a opakovaně žádaného modelu KPM0108 MiG-21 UM „Mongol B“ v měřítku 1/72.

In February 2022, Kovozávody Prostějov will offer you the following news.

The first item will be a re-edition of the long-sold out and repeatedly requested KPM0108 MiG-21 UM „Mongol B“ model in 1/72 scale.

První stavebnice Spitfire Mk.Ia 1/72 budou brzo vyprodány, takže Vám nabídneme další atraktivní kamufláže v nových krabicích.

The first Spitfire Mk.Ia 1/72 kits will soon be sold out, so we will offer you other attractive camouflage in new boxes.

A nyní k úplným novinkám. Jako první model Vám nabídneme zbrusu nového Tempesta Mk.II/F.2 v měřítku 1/72. Ze tří krabic atraktivních markingů si určitě vybere každý.

And now for the complete news. As the first model, we will offer you a brand new Tempest Mk.II / F.2 in 1/72 scale.

Druhou novinkou bude Miles M.2H Hawk Major v oblíbeném měřítku 1/72. 

The second novelty will be Miles M.2H Hawk Major in the popular scale 1/72.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – MODEL MILES M.2H BUDE DOSTUPNÝ AŽ V BŘEZNU. OMLOUVÁME SE ZA TUTO ZMĚNU. 

IMPORTANT NOTICE – THE MILES M.2H MODEL WILL BE AVAILABLE ON MARCH. SORRY. 

 

Další dvě novinky jsou vyrobeny ve spolupráci s výrobním družstvem SMĚR. V měřítku 1/72 jde do prodeje přebal vrtulníku Mi-4 Hound-A. Obsahuje kompletní výlisek včetně spodního střeliště, jako alternativní díl je dodáván nový kryt (nikdy v modelu nevyrobený) používaný u civilních verzí.

The other two novelties are produced in cooperation with the SMĚR production cooperative. In 1/72 scale, the Mi-4 Hound-A helicopter goes on sale. It contains a complete molding, as an alternative part a new bottom cover (never made in the model) is supplied, used in civilian versions.

Druhý model od Směru je v měřítku 1/48. Jde o velmi povedenou stavebnici MiG-17PF/PFU doplněnou o nový trup, rozdílové díly a výzbroj pro první verze tohoto slavného letounu. Tyto verze, MiG-17, 17A, 17AS zatím nejsou v měřítku 1/48 vyrobeny – zaplníme tak další mezeru na trhu. A Vám v „kytníku“ 😉

The second model from the company Smer is in 1/48 scale. It is a very successful MiG-17PF / PFU kit, supplemented by a new fuselage, different parts, armament for the first version of this famous aircraft. These versions, MiG-17, 17A, 17AS, have not yet been produced in 1/48 scale – so we will fill another gap in the market.

Poslední novinka vznikla na objednávku firmy ARTSCALEKIT. Jedná se o model Alpha Jet E v měřítku1/72 v atraktivních kamuflážích francouzského a belgického letectva.

The latest novelty was commissioned by ARTSCALEKIT. This is an Alpha Jet E model in scale 1/72 in attractive camouflage of the French and Belgian air forces.

KPM0288 Alpha Jet E

KPM0289 Alpha jet E

Tyto dva modely budou v prodeji výhradně přes zadavatele, firmu ASK. Další informace včetně cen najdete na jejich stránkách ARTSCALEKIT 

These two models will be available exclusively through the contracting authority, ASK. Further information, including prices, can be found on their ARTSCALEKIT website.

KPM0288

 

KPM0289

Pod značkou AZmodel uvedeme na trh další Bf 109E-1 v měřítku 1/72. Půjde o zajímavé kamufláže německé stíhací skupiny JG.77. 

Under the AZmodel brand, we will launch another Bf 109E-1 in 1/72 scale. These will be interesting camouflages of the German fighter group JG.77.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – VŠECHNY ÚNOROVÉ NOVINKY BUDOU DOSTUPNÉ OD 15. ÚNORA 2022!

IMPORTANT NOTICE – ALL FEBRUARY NEWS WILL BE AVAILABLE FROM FEBRUARY 15, 2022!