Novinky Kovozávodů Prostějov a AZmodel na září

… původně slibovaný konec srpna se nám lehce „natáhnul“, nové modely budou pro velkoobchodníky dostupné od pondělí 18. září. Odklad byl nutný, ale výsledek stojí za to! Vážení přátelé, Kovozávody Prostějov Vám nabídnou na září tyto novinky:

SPITFIRE Mk.Vc Trop, ve třech různých přebalech. 

… the originally promised end of August has been slightly „stretched“, the new models will be available for wholesalers from Monday 18th September. The delay was necessary, but the result is worth it!  Dear friends, Kovozávody Prostějov will offer you the following news for September:

SPITFIRE Mk.Vc Trop, in three different boxes.

Nejzajímavější novinkou je VÝZBROJNÍ A DOPLŇKOVÝ SET PRO LETOUNY NĚMECKÉ LUFTWAFFE. Set obsahuje 88 vysoce kvalitních dílů vytvořených technologií CAD-CAM. Formu k dokonalosti dotáhl mistr naší výroby pan Pavel Vandělík. 

The most interesting novelty is GERMAN LUFTWAFFE WEAPONS SET AND ACCESORIES. The set contains 88 High-Quality parts made with CAD-CAM technology. The mould was made and perfected by our production master Mr. Pavel Vandělík.

 

Tento set je součástí i právě vydávaných modelů Bf 109F-1 „Fridrich are coming“ a Bf 109G-6 with WGr.21.

This set is also part of the currently released Bf 109F-1 „Friedrich are coming“ and Bf 109G-6 with WGr.21.

Bf 109G-6 „Balkan Eagles“ tento náš nový set neobsahuje. 

Bf 109G-6 „Balkan Eagles“ does not include this new set.

Dlouho očekávanou novinkou je model letounu He 162B. Tento model vydáme hned v šesti zajímavých variantách sestav křídel a motorů. I v kamuflážích bude z čeho vybírat! 😉

A long-awaited novelty is the He 162B model. This model will be released in six interesting variants of wing and engine assemblies. Even in camouflage there will be a lot to choose from! 😉

Poslední novinkou na září je model letounu Beech D-17 v řadě zajímavých kamufláží. Jedná se původní model firmy Sword, doplněný o nové průhledné díly.

The last new model for September is the Beech D-17 in a number of interesting camouflages. This is the original Sword model with new clear parts.

To je z novinek na září vše. Na novinkách na říjen již intenzivně pracujeme! 

That’s all the news for September. We are already working hard on the news for October!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! NOVINKY NA ZÁŘÍ BUDOU UVOLNĚNY DO PRODEJE V PONDĚLÍ. 18.9.!!!!

IMPORTANT NOTICE! SEPTEMBER NEWS WILL BE RELEASED ON MONDAY. 18.9.!!!!