N.A. P-51B/C Mustang 1/72 JOYPACK AZmodel

Další stavebnice  , která se dostává do oblíbené řady JOYPACK  ( tři kompletní  výlisky v jedné krabici za cenu jednoho modelu) je jeden z prodejních bestsellerů firmy KP/AZ  model P-51B/C Mustang v měřítku 1/72. Perfektní , cenově přijatelná , jednoduchá , jemně negativně „porytá“ stavebnice  dominovala jako lídr  na trhu od roku 2016 a ne náhodou byla nominována na model roku na výstavě Modell Hobby 2016 kde dominovala spolu s novou La-5FN  (tento model v anketě zvítězil) našemu výstavnímu a prodejnímu stánku.

Another kit which is part of the popular JOYPACK series (three complete kits in one box for the price of one model) is one of the bestsellers of KP/AZ company – P-51B/C Mustang in 1/72 scale. This perfect , affordable , simple , subtly negative „engraved“ kit has dominated as the market leader since 2016 and not coincidentally was nominated for model of the year at the 2016 Modell Hobby show where it dominated our display and sales booth along with the new La-5FN (this model won the poll).

 

I dnes , po osmi letech jsou výlisky vyrobené z HQT kovových forem příkladně čisté bez kazů a otřepů. Tyto výlisky se během doby objevily v mnoha krabičkových přebalech obou našich firem  a pro osvěžení paměti  jsme Vám titulky z těchto přebalů chronologicky seřadili v náhledu v tomto článku.

Even today, after eight years, the mouldings made from HQT metal moulds are exemplarily clean and free of blemishes and burrs. These mouldings have appeared in many box covers of both our companies over time and to refresh your memory we have arranged the headlines from these covers chronologically in the preview in this article.

Jen pro zajímavost , právě připravujeme pokračování ve výrobní genezi verzi TP-51B/C a po patřičných úpravách také  Mustanga ve verzi P-51D-5 bez ocasního kýlu. Tyto dvě verze ještě nejsou v podobě plastikového modelu v měřítku 1/72 ztvárněny. Další info o této novince budou v samostatném  článku , který se již připravuje.

Just for the record , we are in the process of preparing a continuation of the production version of the TP-51B/C and after appropriate modifications also a Mustang version of the P-51D-5 without „the dorsal fin“. These two versions are not yet produced in 1/72 scale plastic kit form. More info about this new kit will be in a separate article , which is already in preparation.

Model Mustangu v edici JOYPACK s e na trhu objeví začátkem března za standartní JOYPACK cenu 390,-Kč. Stavebnice hledejte u všech dobrých prodejců nebo na našem e- shopu KP/AZ.

The Mustang model in the JOYPACK edition will be available at the beginning of March for the standard JOYPACK price of 16.95,- Euro. Look for the kits in all good dealers or on our e-shop KP/AZ.

Petr Muzikant  KP/AZ