KROUŽEK PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ SVČ ACTIVE CLUB ŽĎÁR N. SÁZAVOU

S koncem školního roku končí ve většině modelářských kroužků sezóna. Nejinak tomu bylo i ve Žďáru nad Sázavou. Dne 6.6. 2017 jsme měli poslední schůzku ve školním roce 2016/2017. Většina dětí dokončila své modely,mnozí se posunuli vpřed,ve srovnání se stavem na začátku školního roku. Pozitivem je,že se s většinou setkám opět po prázdninách.

Milan Mynář