Kovozávody Prostějov a AZmodel – novinky na první čtvrtletí roku 2023

Kovozávody Prostějov a AZmodel – novinky na první čtvrtletí roku 2023

Vážení přátelé, já a všichni pracovníci naší firmy Vám přejeme  všechno nejlepší , hodně štěstí, mnoho nových modelů a hlavně pevné zdraví v  roce 2023! Ihned úvodem Vám můžeme oznámit  dobrou zprávu. Na rozdíl od většiny ostatních výrobců naše modely od AZ/KP zdražovat nebudeme.  Není to potřeba. Díky velmi dobrým prodejním číslům  ( za to Vám našim zákazníkům patří opravdu velké díky) se nám podařilo obrazně řečeno „zastropovat“ ceny u prakticky všech našich subdodavatelů (za což jim patří velké poděkování) a tudíž slušné ceny pro rok 2023 zůstávají!

Kovozávody Prostějov and AZmodel – news for the first quarter of 2023

Dear friends, I and all the staff of our company wish you all the best , good luck, many new models and above all good health in 2023! We would like to start with some good news. Unlike most other manufacturers, we will not make our AZ/KP models more expensive.  There is no need to. Thanks to very good sales figures ( for which you, our customers, deserve a really big thank you), we have managed to figuratively „cap“ the prices of practically all our subcontractors (for which they deserve a big thank you) and therefore decent prices for 2023 remain!

Tak, a co nás letos v roce 10. výročí znovuobnovení značky a výroby u prvního československého tradičního výrobce plastikových modelů KP- Kovozávodů Prostějov v prvním čtvrtletí čeká? Nejprve lednové novinky…

So, what is in store for us this year in the 10th anniversary year of the re-launch of the brand and production of the first Czechoslovak traditional manufacturer of plastic models KP- Kovozávod Prostějov in the first quarter? First of all, the January news…

Cessna C-180

Airco DH-9A

V únoru/březnu uvedeme do prodeje v měřítku 1/72 tyto modely. Dlouho očekávané další verze Migu-19 – půjde o verze MiG-19P, PM a Shenyang J-6B. Také pokračujeme s „chmelnicemi“ z první světové války . Těšit se můžete na Nieuport Ni-11 a Ni -16 z kovových forem a také na  Ago C.IV  a Hansa W.12, a další příjemné překvapení 😉 Příznivce nejen československého letectva určitě potěší nový L-60 Brigadýr v různých verzích. Pod značkou KP vydáme AH-1 Cobra. Od původního modelu vydaného pod značkou AZmodel se bude lišit hlavně úplně novou kabinou. Dojde i na reedici letounu DH-88 Comet – KPM0099, KPM0101 a KPM0104. Pokračovat budeme i s přebaly na téma La-5. 

In February/March we will release the following models in 1/72 scale. The long awaited next versions of the MiG-19 will be MiG-19P, PM and Shenyang J-6B. We are also continuing with WWI aircraft . You can look forward to Nieuport Ni-11 and Ni -16 from metal moulds and also Ago C.IV and Hansa W.12, and other pleasant surprises 😉 Fans of the Czechoslovak Air Force will surely enjoy the new L-60 Brigadýr in various versions. Under the KP brand we will release AH-1 Cobra. It will differ from the original model released under the AZmodel brand mainly by a completely new canopy. There will also be a re-release of the DH-88 Comet – KPM0099, KPM0101 and KPM0104. We will also continue with La-5 camouflage schemes.

AZmodel pokračuje v měřítku 1/72 v úspěšně rozjeté  rodince všech možných verzí Heinkel He 162 Spatz. Právě na trh přicházejí další verze He 162A, dvoumístný He-162S-2,He 162D-9 a Kawasaki Ki.162-II. Vrátíme do prodeje úplně vyprodané a stále žádané He 162C/D, katalogová čísla AZ7826 a 7827. 

AZmodel continues in 1/72 scale the successful family of all possible versions of the Heinkel He 162 Spatz. The next versions of the He 162A, the two-seat He-162S-2,He 162D-9 and the Kawasaki Ki.162-II are now coming to market. We return to sale completely sold out and still in demand He 162C/D, catalog numbers AZ7826 and 7827. 

To je z lednových novinek vše, v únoru/březnu vydáme tyto modely.

That’s all of the January news, we will release the following models in February/March.

Dokončujeme formy pro projektované letouny He 162 s náporovými motory.

We are finalizing the molds for the projected pulse-jet engined aircraft.

V prvním kvartálu roku 2023 pod značkou AZmodel vrátíme do prodeje i celou námi vydanou řadu letounu Yokosuka D4Y Judy.

In the first quarter of 2023, we will also bring back the entire Yokosuka D4Y Judy series under the AZmodel brand.

Připravit se můžete i na další krabičkové verze bestseleru 1/72 Bf 109E a další verze Bf 109F/G/K včetně nových doplňkových  výzbrojních setů k celé rodině Messerschmittů.

You can also get ready for more boxed versions of the bestselling 1/72 Bf 109E and other versions of the Bf 109F/G/K, including new additional armament sets for the entire Messerschmitt family.

Celý tým KP/AZ Vám přeje příjemné modelaření v roce 2023!

The whole KP/AZ team wishes you a pleasant modelling in 2023!

Petr Muzikant, Kovozávody Prostějov

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!  LEDNOVÉ NOVINKY BUDOU PRO OBCHODNÍKY DOSTUPNÉ V TÝDNU OD 23.1.!!! 

IMPORTANT NOTICE!!!  JANUARY NEWS WILL BE AVAILABLE FOR TRADERS IN THE WEEK OF 23.1.!!!!