Heinkel He 162 – „What if“

Rukavici, kterou hodil náš kamarád Thomas Brückelt z Německa, zvedl rovnou náš další přítel pan Michel Wilhelme z Francie a poslal fotografie stejně povedeného Heinkela 162. Pánové takhle má vypadat modelařina – člověka to musí bavit, vymýšlet si, a ne se otravovat lepením sedačky za šesti dílů!  Kdo bude další?  😉  Jakýkoli „What if“ je pro nás v pořádku!

The gauntlet, thrown by our friend Thomas Brückelt from Germany, was picked up directly by our other friend Mr. Michel Wilhelme from France and sent photos of the equally hilarious Heinkel 162. Gentlemen, this is how modelling should be – you have to have fun, make it up, and not bother with gluing the seat together in six parts! Who’s next? 😉 Any „What if“ is fine with us!