DOBŘÍŠSKÁ ŽELVA 2018


Modelářská výstava „Dobříšská želva“ je otevřené setkání lidí z Dobříše a okolí, kteří se zabývají modelářstvím, zejména pak plastikovým a papírovým modelářstvím. Akce se tradičně účastní dospělí i děti, široká veřejnost, přičemž mají možnost, kromě společné výměny zkušeností a vzájemné diskuze, prezentovat své modely výstavní formou. Důležitou součástí setkání je prezentace práce a výrobků dětských modelářských kroužků, které jsou aktuálně organizovány v rámci 1. ZŠ Dobříš a ZŠ ve Staré Huti.

Součástí 11. ročníku výstavy „Dobříšská želva“ je plánována moderovaná večerní beseda pro veřejnost, jejímž hlavním tématem bude atraktivní téma činnosti amerických „hloubkářů“ v blízkosti Dobříše a Příbrami. Besedu povede pan Filip Vojtášek, přední český expert na toto téma.