DH-88 COMET „FROM PROTOTYPE TO SILVER BIRDS“


Ačkoliv bylo de Havillandových „Komet“ postaveno pouze pět, jejich cesta leteckým životem byla pestrá a poskytují tak množství různých možností zbarvení. Po krabičce zachycující podobu strojů z MacRobertsonova závodu z roku 1934 vydá AZ model krabičku „od prototypů ke stříbrným strojům“. Ta bude obsahovat obtisky pro prototyp v typické světlé zelené a pro dvě podoby stroje G-ACSS z různých období, stroje pojmenované „The Burberry“ a „The Orphan“.

Redakce