B-52, Monogram, 1/72 PŘIDÁNY DALŠÍ FOTO! MORE PHOTOS ADDED!

 

It’s the old Monogram, still very accurate in shape. I build it out of the box apart from very small substitutions and adds like the 4 tail guns replaced with 4 „Mini World“ Cal 50 gun barrels and anticollision lights. Paints are: Dull aluminium areas: „Tamiya flat aluminium – XF-16“ sealed with „alclad Klear Kote Matte – ALC313“. Shiny metallic areas: gloss black, nicely polished, covered with „Alclad Chrome – ALC107“. Anti flash white: „Mr Surfacer 1500 White“. The „stressed skin“ effect on the tail is done with micro masking tape.

The author of the built model is Giovanni Micali. Thank you for sending the photos!

Je to starý Monogram, stále velmi přesný tvar. Stavím to z krabice, kromě velmi malých náhražek a přidávám jako 4 ocasní děla nahrazená 4 hlavněmi děl „Mini World“ Cal 50 a antikolizními světly. Barvy jsou: Matné hliníkové plochy: „Tamiya matný hliník – XF-16 „tmelené „alclad Klear Kote Matte – ALC313“. Lesklé kovové plochy: leskle černá, pěkně leštěná, pokrytá „Alclad Chrome – ALC107“, bílá: „Mr Surfacer 1500 White“. Efekt „namáhaného potahu“ na ocasu se provádí pomocí mikro maskovací pásky.

Autorem postaveného modelu je Giovanni Micali. Za zaslané fotografie děkujeme!