Avia BH-10 1/72 Kovozávody Prostějov

Avia BH-10  1/72  Kovozávody Prostějov

Zkušební stavba

Další nový model  letounu ze zlaté éry českoslovanského letectva právě přichází na vánoční trh. Je to drobná Avia BH-10 s trupem prvního provedení. Stavebnice obsahuje 25 velmi čistě vylisovaných dílů z měkké formy a také malý rámeček s průhlednými díly větrných štítků v obou provedeních. Díly jsou prakticky bez přelisků nebo jiných kazů a děkujeme tímto za pěkně odvedenou práci paní a panu Válkovým z Fly, kteří tuto formu pro nás připravili. Kontrolní stavba proběhla bez obtíží a svou jednoduchostí lze model doporučit také začínajícím modelářům . Malou úpravu jsem potřeboval provést při kompletaci podvozku – vnitřní V vzpěru jsem o cca 1mm zkrátil aby se vešla správně usadit, jinak pohoda.

Věříme , že tento „mrňous „udělá radost mnoha příznivcům československého letectva.

Trochu historie a dat:

Avia BH-10 byl jednomístný akrobatický sportovní letoun vzniklý roku 1924 v Československu vývojem z Avie BH-9. Jednalo se o jednomístný letoun určený k výcviku pilotů v akrobacii a pro kondiční létání stíhacích pilotů. V květnu až listopadu 1924 bylo zalétáno a předáno československému letectvu celkem 10 letounů B-10 z první série. V září 1925 až březnu 1926 bylo zalétáno a předáno dalších 10 letounů B-10 z druhé výrobní série. Po vyřazení letounů ze služby u letectva končily zpravidla v Aeroklubu RČs., v Masarykově letecké lize a nebo soukromých pilotů.

Rozpětí: 8,80 m

Délka: 5,42 m

Výška: 2,38 m

Prázdná hmotnost: 288 kg

Vzletová hmotnost: 414 kg

Pohonná jednotka: 1 × hvězdicový vzduchem chlazený pětiválec Walter NZ-60

Model bude uveden do prodeje v průběhu příštího týdne.

Petr Muzikant   KP/AZ

ENGLISH SUMMARY

Test construction
Another new model from the golden era of the Czechoslovak Air Force is now coming to the Christmas market. It is a small Avia Bh-10 with the fuselage of the first version.The kit contains 25 very cleanly moulded parts from a soft mould and also a small frame with transparent parts of the wind shields in both versions.The parts are practically free of over-moulding or other defects and we would like to thank Mrs. and Mr. Válek from Fly for the nice work they have done to prepare this mould for us. The checking construction was without any difficulties and the model can be recommended also to beginners with its simplicity. I needed to make a small modification when assembling the landing gear – I shortened the inner V strut by about 1mm to make it fit properly , otherwise fine. We believe that this „little guy“ will make many fans of Czechoslovak aviation happy.
A bit of history and data:
The Avia BH-10 was a single-seat aerobatic sport aircraft developed in 1924 in Czechoslovakia from the Avia BH-9. It was a single-seat aircraft designed for training pilots in aerobatics and for training fighter pilots. In May-November 1924, a total of 10 B-10s from the first series were flown and delivered to the Czechoslovak Air Force. Between September 1925 and March 1926, another 10 B-10s of the second production series were flown and handed over to the Czechoslovak Air Force. After the aircraft were retired from service with the Air Force, they usually ended up in the Aero Club of the Czechoslovakia, the Masaryk Air League or private pilots.

The model will go on sale within the next week.