Airco DH-9A/ Polikarpov R-1 1/72 Kovozávody Prostějov

Airco DH-9A/ Polikarpov R-1  1/72 Kovozávody Prostějov – Prázdninová novinka – kontrolní stavba

V době prázdnin jsme na modelářský trh uvedli očekávanou novinku z období první světové války  Airco DH-9A a také jeho derivát vyráběného v Rusku pod názvem Polikarpov R-1.

During the holiday season we introduced to the modelling market the expected novelty from the First World War period Airco DH-9A and also its derivative produced in Russia under the name Polikarpov R-1.

Nová plastiková stavebnice DH-9A  byla vytvořena na základě modelu CMR , firmy  která patří k absolutní  kvalitativní špičce na trhu v resinových modelech . S firmou CMR máme velmi úzkou spolupráci a  firmě a jejím majitelům tímto velmi  děkujeme.  Tato spolupráce  výborně funguje již delší dobu,  což dokazuje   mnoho našich již vydaných  krásných modelů   např: DH-5, Spitfire IX, Buzzard F.4, Bre – 14, Sal 2A2, Attacker, Albatros C.III, Bell X-2 a také  nový  DH-9A. Stavebnice – předloha je  přepracována pro vstřikovací technologii a částečně je nově  převedena do 3D modelace. Díly v datové podobě  jsou  následně   frézované CAD- CAM technologií do kovové formy. Takto u nás vznikají  další nové stavebnice  a věřte , určitě se je na co těšit. Tato rychlá a relativně  levná moderní technologie nám dovoluje při  dnešních vysokých cenách prakticky všeho potřebného k výrobě udržet pro Vás  velmi slušné a nízké prodejní ceny našich stavebnic.

The new DH-9A kit is based on the model by CMR, a company which is one of the top quality resin kits on the market. This cooperation has been working very well for a long time, which is proved by the many beautiful models we have already released, such as DH-5, Spitfire IX, Buzzard F.4, Bre – 14, Sal 2A2, Attacker, Albatros C.III and also the new DH-9A. Its master model was is completely redesigned for injection moulding technology and partly converted into 3D modelling. Then it is milled by CAD- CAM technology into a metal mould. In this way we are also creating other new kits, there is certainly something to look forward to. This fast and relatively inexpensive modern technologyallows us to keep the selling prices of our kits very low and decent for you, given the high prices of practically everything needed for production today.

A nyní k samotné  kontrolní stavbě. Model je vyroben z našeho standartního plastiku ,odstříknut čistě  ze středně šedé barvy, bez kazů, otřepů a propadlin. Velká poklona  technologům výroby. Stavba neodhalila žádný problém a zvládne ji každý , kdo má již nějaké zkušenosti se stavbou dvouplošníků ze starší produkce KP. Po nalepení a správném usazení vnějších vzpěr jsem zbytek vnitřních vzpěr včetně trupových  bez lepení jednoduše „nacvakal“ a poté lepidlem zafixoval. Malý fotoreport ze stavby je součástí tohoto  kontrolního  „lepení“.

And now to the actual control construction of the model. The model is made from our standard medium grey plastic. Molded cleanly with no blemishes, dings or dents. A big compliment to the production engineers. The build revealed no problem and can be done by anyone who has some experience with building biplanes from older KP production. After gluing and proper seating of the outer struts I simply „put on“ the rest of the inner struts including the fuselage struts without gluing and then fixed with glue. A small photo report of the build is included with this inspection „gluing“.

 

 

 

Věříme , že Vás tento  nový model z naší  produkce potěší . V prodeji je již u všech dobrých prodejců a distributorů.

We believe that you will be pleased with this new model from our production. It is already on sale at all good dealers and distributors.

Petr Muzikant a tým KP/AZ