KOČKY NA LETOUNECH

Zaujíma ma história a dôvod umiestnenia šeliem na kapotáži, prípadne či existuje nejaká spojitosť medzi mačkami na Zlínoch a mačkami na aeroplánoch 6.letky I.pluku T.G.Masaryka.