Novinky KP/AZ na květen

KOVOZÁVODY PROSTĚJOV

Kovozávody Prostějov uvedou v květnu na trh tyto novinky. Tempest… kdo četl Velký cirkus autora Pierra Clostermanna ví, že na trh přichází legenda v měřítku 1/72. Naše první přebaly obsahují výhradně verzi Mk.V jak ze série 1., tak i později vyrobené. 

Kovozávody Prostějov will launch these novelties on the market in May. Tempest … who read Pierre Cirstermann’s Great Circus knows that a 1/72 scale legend is coming to market. Our first covers contain exclusively the Mk.V version, both from series 1 and later made.

Zajímavá bude i cena, pouhých 298,- korun českých. Další verze tohoto legendárního letounu, verze Mk. II a Mk. VI přijdou do prodeje již začátkem letošních prázdnin. 

The price will also be interesting, only 12,99,- Euro. Another version of this legendary aircraft, the Mk. II and Mk. VIs will go on sale at the beginning of this year’s holidays.

Další novinkou v měřítku 1/72 je Fouga CM-170 Magister.

Another novelty in 1/72 scale is the Fouga CM-170 Magister.

Porobnosti o tomto modelu najdete zde: http://www.modelarovo.cz/fouga-cm-170-magister-1-72-kp-kovozavody-prostejov/

Cena 259,- CZK

You can find details about this model here: http://www.modelarovo.cz/fouga-cm-170-magister-1-72-kp-kovozavody-prostejov/

Price 10,7 – Euro 

Původních krabic našeho Mustanga P-51B 1/72 zbývá posledních pár kusů. Z tohoto důvodu uvádíme na trh nové přebaly včetně fotoprůzkůmných verzí a dalších zajímavých markingů. 

Cena 299,- CZK 

The last few pieces of the original boxes of our Mustang P-51B 1/72 remain. For this reason, we are launching new covers, including photo-recon versions and other interesting markings.

Price 12,99,- Euro

KPM0245 – P-51B Aces

KPM0246 – F-6C

KPM0247 – P-51B Malcolm

KPM0248 – F-6 Malcolm 

Příznivce letounů Velké války v měřítku 1/72 jistě potěšíme modelem letounu Vickers F.B.19. Stavebnice obsahuje obě verze, jak s křídly nad sebou, tak s horním posunutým vpřed.

Cena 259,- CZK

Fans of the planes of the Great War in 1/72 scale will certainly enjoy the model of the Vickers F.B.19 aircraft. The kit contains both versions, the wings on top of each other and the upper one moved forward.

Price 10,7,- Euro 

KPM0249 -FB-19 Mk.I

KPM0250 – FB-19 MK.II

KPM0251 – FB-19 Russian

AZ MODEL

Firma AZmodel bude pokračovat v nekonečném tématu Bf 109E. Do prodeje jdou další čtyři přebaly – první vyrobené kusy verze Bf 109E-3, letoun testovaný v Británii, a Bf 109E používané letectvy Bulharska a Jugoslávie. Cena 298,- CZK

AZmodel will continue the endless theme of the Bf 109E. Another four boxes go on sale – the first manufactured pieces of the Bf 109E-3 version, an aircraft tested in Britain, and the Bf 109E used by the air forces of Bulgaria and Yugoslavia. Price 12,99,- Euro

AZ7690 – Bf 109V-20

AZ7689 – Special British – captured

AZ7677 – Bulgarian

AZ7688 – Yugoslav

P-40E 1/72 původně prodávanou pod značkou Legato a několik let úplně vyprodanou, Vám nabídneme pod značkou AZ model za velmi příznivou cenu 199,- Velmi hezká stavebnice, poutavá titulní kresba, zajímavé kamufláže. P-40E se vrací do prodeje!!!

P-40E 1/72 originally sold under the Legato brand and completely sold out for several years, we will offer you a model under the AZ brand for a very favorable price 8,4, – Euro! Very nice kit, attractive title drawing, interesting camouflage. P-40E returns for sale !!!

AZ7693 – Kittyhawk Mk.1 RAF

 AZ7694 – Kittyhawk Mk.1 RAAF

AZ7695 – P-40E 49.th SQ

AZ7696 – P-40E AVG